Darth Vader Figural Mug

キャラクターの顔をしたマグカップのシリーズ。
ダース・ベイダー。

「ジェダイの帰還」公開時の発売。
陶器 韓国製(箱の印刷は日本)

mug dv a
mug dv b
mug dv c
mug dv d
© 瀬能 英俊 2017